git svn

Bir alt sürüm deposu ve Git arasında çift yönlü operasyon. Daha fazla bilgi için: https://git-scm.com/docs/git-svn.

  • Bit SVN deposunu klonla:

git svn clone https://ornek.com/altsürüm_deposu yerel_dizin

  • Bir SVN deposunu belirtilen düzenleme numarasından başlayarak klonla:

git svn clone -r1234:HEAD https://svn.ornek.net/altsürüm/depo yerel_dizin

  • Uzak SVN deposundan yerel klonu güncelle:

git svn rebase

  • Git HEAD'i değiştirmeden uzak SVN deposundan güncellemeleri çek:

git svn fetch

  • SVN deposuna geri commit'le:

git svn dcommit

English version español version français version italiano version